راصد: تخصص ما بهبود نوآوری شما
 • “دوره مفاهیم مقدماتی فناوری نانو”- پارک علم و فناوری دانشگاه با همکاری شرکت نواندیشان فناور نانو و انجمن ملل متحد ایران
 • “دوره عملی میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسکوپ الکترونی عبوری”-پارک علم و فناوری دانشگاه با همکاری شرکت نواندیشان فناور نانو و انجمن ملل متحد ایران
 • “دوره کاربردهای فناوری نانو در حوزه مهندسی و پزشکی”- پارک علم و فناوری دانشگاه با همکاری شرکت نواندیشان فناور نانو و انجمن ملل متحد ایران
 • “دوره مقدماتی مفاهیم پایه فناوری نانو و آشنایی با نانومواد”- دانشگاه یزد با همکاری شرکت پژوهش گستران پویا کویر یزد و استانداری یزد

کارگاه های آموزشی برگزارشده

 • ” مقدمه ای بر فناوری نانو”- دانشگاه صنعتی شریف
 • “مقدمه ای بر فناوری نانو”- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • “مقدمه ای بر فناوری نانو”- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • “نانوذرات:از تئوری تا کاربرد”- دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • “میکروسکوپ الکترونی: مبانی و کاربردها در حوزه فناوری نانو”- دانشگاه شاهد
 • “دوره مقدماتی فناوری نانو”- کمیته نانوفناوری شهید چمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • ” کاربردهای فناوری نانو در مهندسی مکانیک و هوافضا”-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • ” کاربردهای فناوری نانو در صنعت آرایشی و بهداشتی”- صنف آرایشی و بهداشتی کشور با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • ” کاربردهای فناوری نانو در مهندسی شیمی”- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • “مقدمه ای بر فناوری نانو”-دانشگاه آب وبرق شهید عباسپور
 • “نانومواد: معرفی، خواص و کاربردها”- مخاطبان: اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در دانشگاه
 • “میکروسکوپ الکترونی عبوری: مفاهیم و اپراتوری دستگاه”- مخاطبان: اپراتورهای شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو،ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
 • ” نانومواد: معرفی، خواص و کاربردها”- کمیته نانوفناوری شهید چمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر