ابوذر سهرابی جهرمی

مدیر نوآوری

نام : ابوذر سهرابی جهرمی مقطع : دکتری تخصصی نام مرکز : دانشگاه صنعتی شریف

لیست مقالات
نگاهی بر وضعیت توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران و جهان
ضرورت استاندارد سازی نانولوله های کربنی و چالشهای آن
استانداردسازی نانولوله‌های کربنی
مواد نانوساختار و نانوابعاد متخلخل و کاربردهای کاتالیستی
کاربرد مواد نانومتخلخل در فرایند شیرین سازی پالایش نفت
کاربرد نانوکاتالیست ها در تصفیه هیدروژنی فرایندهای پالایش نفت