خدمات مشاوره تخصصی تولید ۲
خدمات مشاوره تخصصی تولید ۲

خدمات مشاوره تخصصی تولید

  • ارایه خدمات مشاوره ای به شرکت های حوزه نانو و زیست فن آوری جهت بهینه سازی تولید
  • ارایه راه حل های مناسب جهت اصلاح فرایند تولید با تکیه بر داده های مشخصه یابی
  • ارایه مشاوره فنی به شرکت ها در راستای توسعه محصولات جدید
  • ارایه خدمات کنترل کیفیت به شرکت های فن آورانه و صنعتی
  • انتقال و توسعه ی فن آوری های تولید انبوه نانومواد در کشور
  • بومی سازی محصولات در حوزه نانو و زیست فن آوری
  • توسعه کاربردهای نانومواد در محصولات نهایی در جهت توسعه بازار